Brottslighet och otrygghet - hur kunde bli så här?

https://www.youtube.com/watch?v=jA11mapVD1E

Brottslighet och otrygghet - hur kunde bli så här? Vi får en lägesbild av situationen i Sverige och en utblick mot övriga Europa. Vilka åtgärder krävs och hur ser situationen ut för de brottsdrabbade? Med generalsekreterare Magnus Lindgren, Tryggare Sverige, samt riksdagsledamöterna Johan Forssell (M), Fredrik Lundh Sammeli (S) och Adam Marttinen (SD). Arrangör: stiftelsen Tryggare Sverige. Från 17 februari 2020.

20 feb 2020