Civilisationens tunna hinna

I detta program får vi träffa juristen Alexis Karpoff och psykiater Thomas Jackson för att diskutera hur trygga vi kan vara med att vårt civiliserade samhälle fortbestår. Alexis Karpoff har arbetat i många år på migrationsverket med asylärenden. Han växte upp i Shanghai i Kina och har bakgrund från Ryssland. När han var tio år lämnade han Kina tillsammans med andra familjemedlemmar på grund av den ökande hotbilden mot utlänningar. Han menar att regler, religion och familjens sammanhållning är viktiga faktorer för att upprätthålla ett civiliserat samhälle. Psykiater Thomas Jackson refererar till jungiansk analys och hur människan under sin historia har uppträtt som ett riktigt monster under vissa betingelser. Han menar att det är civilisationen som gör att vi människor inte är så grymma mot varandra. Han berättar att Jung talar om den "kollektiva skuggan" som förklarar att människor i grupp kan bete sig bestialiskt. Alexis berättar hur personer som blev kvar i Kina fick sin lägenhet stormad och att böcker och tavlor kastades ut genom fönstret under kulturrevolutionen. I stort sett alla hundar hade dödats under tidigare årtionden. Hund betraktades som ett borgerligt påfund. Under hungersnöden på 60-talet åt man även upp katter. Alexix berättar också att det under kulturrevolutionen kom ett påbud att alla katter som fanns kvar skulle dödas. Han anser att våra samhälle har blivit konstigt i och med att samhället verkar mer angeläget att skydda brottslingar än brottsoffer. Även föräldrar till brottsoffer beter sig konstigt då de är förstående och inte kräver hämnd. Thomas Jackson förklarar att de konstiga beteendena beror på psykologiska komplex som svenskar bär på och som formats av olika idéer och som präglar det svenska samhället. Det svenska samhället hotas av olika fenomen, exempelvis massinvandringen som kan leda till stora motsättningar mellan grupper. Svenskar har en tradition av att organisera sig. Alexis berättar att S:t Petersburgs invånare blev utsatta för svält genom att Lenins män stängde av stadens införsel av livsmedel. 1918-19 skar människor kött ur döda hästar på gatorna. I Shanghai rådde brist på mat i slutet av 1950-talet. Det har visat sig att det var en del av Maos strategi att skapa hunger som kuvar medborgare på samma sätt som Lenin och Stalin gjorde i Sovjet. Vi kommer in på spridning av coronaviruset där Thomas berättar att hans erfarenhet, från arbetet för de apatiska barnen, är att SVT är helt opålitliga i sin information. Häromdagen godkände riksdagen att myndigheter får rätt att ladda ner virus och trojaner i misstänktas datorer. Det gör det också möjligt att ladda ner komprometterande information i misshagliga personers datorer. Thomas menar att de verkligt stora problemen sannolikt kommer när de svenska männen med kristen protestantisk bakgrund, inte finns kvar i Sverige inom 20-30 år. Han menar att intresset för "sanningen" är avgörande för den kristna kulturen och vår typ av civilisation. Många av de personer som kommer till Sverige har ljugit om sin historia och asylskäl. Det kan handla om en miljon personer eller fler som lever i en lögn. Vi kommer tillbaka till frågan om coronaviruset. Vi diskuterar detta som ett exempel på hur vår civilisation skulle kunna hotas och vad som kan hända då. En viktig fråga blir hur en bristsituation kan hanteras om det uppstår motsättningar mellan olika grupperingar eller klaner som medför att sammanhållningen försämras.

https://www.youtube.com/watch?v=z77MtodZOT8

1 mar 2020