Coronautbrottet - Så påverkas din frihet.

Det har varit förberedelser för kris i Sverige och Europa under några år nu. En ständig eskalering av militära övningar och krisberedskap. Märkligt nog har också kriserna och samhällskaos eskalerat samtidigt. Vi har belyst gång på gång de senaste två åren hur makten skapar kriser för att transformera samhället. Detta har man gjort länge men vi ser en kraftig ökning antalet fabricerade kriser som ett direkt svar på det globala uppvaknande som nu sker. Mitt i all krisberedskap har vi nu även coronaviruset som ger ytterligare mandat till restriktioner, möjlig censur, tvångsisolering kanske i förlängningen tvångsvaccinering mm. Redan innan första fallet av coronaviruset kom till Sverige så hade man från folkhälsomyndighetens sida begärt att detta virus skulle klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom vilket ger myndigheter stora befogenheter kring införandet av karantän, avspärrningar samt isolering av personer mot sin vilja. Propagandamaskineriet går på högvarv men vad är det egentligen som ligger bakom de här eviga kriserna och samhällskaoset?

https://www.youtube.com/watch?v=bhXfSNgrH0c

4 mar 2020