F. d. åklagare kräver att palmeutredningen läggs ner och obduktionsprotokollet frisläpps.

Åklagaren i palmemålet, Krister Peterson, aviserade nyligen att palmeutredningen ska läggas ner. För några månader sedan har f.d. åklagare Bertil Rydell i ett brev till riksåklagaren krävt att palmeutredningen läggs ner men också att obduktionsprotokollet ska frisläppas. Obduktionsprotokollet är bevismaterial och hemlighållande av bevismaterial saknar laglig grund, menar Bertil. Bertil pekar också på att att målet har tagits upp i högre instanser trots att HD inte ska göra bevisvärdering. Bertil ifrågasätter också att det inte finns något foto av den avlidne Palme. Bertil anser att det vore naturligt att foto visas på en så högt uppsatt avliden person. Normalt ingår också foton i obduktionsprotokollet . Det cirkulerar censurerad och ocensurerad version av obduktionsprotokollet men inget av dessa visar några bilder på Olof Palme. Bertil ifrågasätter dessa protokoll, de kan mycket väl vara förfalskade. Han ifrågasätter även att polisutredningen kom att ledas av Hans Holmér, en person som aldrig har drivit en brottsundersökning.

https://www.youtube.com/watch?v=vCAD77uQpXk

26 feb 2020