Hur minska effekten av Corona - P-O Eriksson ger sin bild.

I detta telefonsamtal får vi möta P-O Eriksson, som är f.d. VD för Sandvik. Han menar att den kanske största risken med Coronapandemin är att åtgärder som vidtas i själva verket kan skada samhället. Det finns en risk att vi får en stor mängd uppsägningar och nedläggning av företag som skulle ha kunnat räddas med rätt åtgärder. Detta kan leda till en kraftig nedgång. Hans bild, när han har lyssnat på personer han har förtroende för, är att de flesta som smittas och som inte tillhör riskgrupperna klarar sig ganska bra. Dessutom kommer stor del av befolkningen ändå bli smittad förr eller senare vilket är oundvikligt. Det viktiga är att skydda personer i riskgrupperna medan resten av befolkningen kan fortsätta arbeta för att hålla igång samhället. Han anser också att samhället tillsammans med företag och anställda ska gå samman i satsning för att rädda bolag över en tillfällig svacka. Han tycker också att det är viktigt att det inte kommer upp exportrestriktioner i olika länder som förhindrar försäljning av viktig sjukvårdsmateriel och annat.

https://www.youtube.com/watch?v=8nS_Yp8sXsU

17 mar 2020