Lördagsintervju 76 med företagaren Dag Kirsebom: Esland kan gå om Sverige!

I detta avsnitt får vi möta ekonomen och företagaren Dag Kirsebom som berättar om hur situationen är i Estland i jämförelse med Sverige. Dag är Svensk men lever sedan många år i Estland. Han är företagare inom IT och reklam samt arbetar med analys av marknader. Han har intresserat sig för hur Sverige och Estland utvecklas som länder. Trots att Estland ligger så nära Sverige och att det till och med ingick i det svenska riket under stormaktstiden vet många svenskar mycket lite om landet. I svensk mainstream-media görs ytterst få reportage om hur det är att leva i Estland eller vad som försiggår inom den politiska sfären. Dag berättar om ett land som till stora delar påminner om ett svunnet Sverige. Medan det i Sverige arbetas för att å ena sidan sudda ut gränser mellan manligt och kvinnligt, å andra sidan skapa splittring mellan könen, så har Estland kvar mycket av sina traditionella könsnormer. Dag tar som exempel upp traditionen från sovjettiden med att manliga anställda köper blommor till kvinnliga anställda på arbetsplatsen. Ur svensk synvinkel är en sådan tradition förlegad. Det menar i alla fall Karolina Ullman, ordförande i Svensk-Estniska handelskammaren. Dag förklarar att trots en viss konservatism är många kvinnor förvärvsarbetande och med barn på dagis. Ur ekonomisk synvinkel har Estland ett antal år kvar innan de är i kapp Sverige. Men trenden är tydlig; medan Sverige har stagnerat eller till och med backar, ökar Esternas köpkraft stadigt. Om man backar ett antal decennier i tiden och tar sin utgångspunkt därifrån så kan man först konstatera att Sverige hade ett extremt bra utgångsläge efter freden 1945. Estland fick i stället erfara att bli ockuperade och tvingas vara en sovjetrepublik fram till 1991. Således var det ekonomiska utgångsläget för Estland uruselt jämfört med Sverige vid samma tidpunkt. Därför blir det fascinerande när Dag Kirsebom visar statistik som visar att esternas köpkraft stadigt ökar och kommer gå om svenskars inom några decennier om trenden håller i sig. Dag visar i programmet även andra jämförelser mellan Sverige och Estland. När det gäller PISA-undersökningen från 2019 så har Estlands elever presterat högst i Europa. I den sammanlagda bedömningen av matematik, läsförståelse och naturvetenskap hamnar de på femte plats i en global jämförelse. Sverige hamnar istället på sjuttonde plats. I InterNations jämförelse mellan länder om hur bra den digitala infrastrukturen är hamnar de också på första plats medan Sverige hamnar på elfte plats. Det finns dock jämförelser där Estland ”presterar” sämre än Sverige; antalet mord är dubbelt så stort som Sverige relativt befolkningsantal. Även här är dock trenden tydlig. För Estland sjunker kurvan kraftigt, för Sverige stiger den. Trots att Sverige har en uttalat feministisk regering och feminism har varit vägledande för samhällsutvecklingen i landet sedan många år, har vi ungefär sex gånger fler våldtäkter än Estland relativt befolkningsmängden. Även här är trenderna till Sveriges nackdel. När det gäller jämförelsen mellan länderna av registrerade personrån gäller ungefär samma siffror som för våldtäkterna, dvs sveriges siffror är sex gånger högre. För att förstå dessa nutida skillnader och trender visar Dag oss hur den parlamentariska situationen ser ut i Estland. Motsvarigheten till ”våra” sossar ligger på ungefär 10%. I jämförelse har partiet Conservative peoples's party ungefär 18%. Detta parti förklarar Dag, är ungefär som Alternativ för Sverige, AFS. Sammantaget blir situationen i den Estniska parlamentet att regeringen som styr är tämligen konservativt och nationalistiskt. De reformer som politiskt beslutats om i Sverige är inget som Estländarna önskar sig. Således är invandringen av utomeuropéer till Estland rekordlåg, med ett undantag. De har tagit emot ett stort antal människor från Ukraina.

https://www.youtube.com/watch?v=-s5eS_-IQXU

22 feb 2020