Matikainen i möte med polisen Daniel - Förändringen måste komma från politiken.

Vi pratar om omorganisationen som sjösattes 2015 vid den tid som Daniel arbetade som chef. Daniel beskriver hur poliser sa nej till omorganisationen, medan ledningen sa ja. Poliserna insåg tidigt att det skulle bli centraliserat, mer toppstyrt och fråntagande av makt för polischefer. Daniel beskriver hela processen som ett rent kaos och vi jämför våra upplevelser av den. Polisen och organisationen hamnade i totalt gungfly. Enskilda poliser drabbades både hälsomässigt och familjärt. Daniel beskriver hur stressen slog ut honom och gav varaktiga men, med en stroke 2019. Vi samtalar om hur avvecklingen påverkat polisen fram till idag, där polariseringar skett inne på stationerna då civilanställda tagits in med betydligt högre lön än tjänstgörande polis. Den politiska styrningen har ökat inom organisationen. Daniel ser hur det brett funnits ett starkt ogillande mot polisen. Poliser har en lång utbildning och ett utsatt arbete, men lönerna hålls låga. Kraven har sänkts på poliselever som gör att de inte hänger med i utbildningen. Många väljer då att sluta utbildningen. Det är en ung generation som har en helt annan syn på vad som är viktigt. Vi jämför även skillnaden på ledning och chefer före och efter omorganisationen, där demonteringens effekter blir klarlagda. Vi samtalar slutligen om vad Daniel ser skulle behöva göras för att återställa organisationen och göra arbetet mer effektivt och mer attraktivt framåt. Det blir tydligt hur ledningen måste börja lyssna på poliserna och följa deras råd, för att ha en chans att rätta till organisationen.

https://www.youtube.com/watch?v=aK-XGsLckbs

27 feb 2020