Om Sverige och integration

Vart är Sverige egentligen på väg? Viss typ av brottslighet minskar absolut, men andra typer ökar som gängkriminalitet, sprängningar och skjutningar där bland annat flera oskyldiga kvinnor drabbats. Betyder den upplevda otryggheten kanske mera än den faktiska? Flera samhällsområden förefaller befinna sig i kris. Alltifrån det yttre till det inre förs- varet, polisens uppklarningsprocent när det gäller alltifrån båtstölder till skjutningar lämnar mycket i övrigt att önska. Listan förefaller kunna bli lång: sjukvården, skolan, tiggeri i välfärdslandet, parallella klansamhällen, landsbygdens utveckling eller kan- ske avveckling, bostadsbristen, arbetslösheten bland unga och invandrare, den s.k. integrationen och kommuner i kris. Demoskops septembermätning visar på allt mer tilltagande pessimism beträffande utvecklingen i Sverige. Vad bör göras? Medverkande i del 2: Per Brinkemo, Adam Cwejman, Jörgen Huitfeldt och Erik Hörstadius.

https://www.youtube.com/watch?v=EPP2ApdOqfs

21 feb 2020