Peter Abelin. Är oron för Corona relevant?

I detta program diskuterar vi om oron för Corona är relevant. Vi börjar med att diskutera antalet smittade och dödade i Kina och sätter dessa siffror i relation till hur många som dör av andra orsaker. Det visar sig att antalet som dör av Corona är försumbart i jämförelse med andra stora dödsorsaker. Totala antalet döda i Corona motsvarar antalet avlidna av andra orsaker globalt under en timme. Även antalet registrerade smittade i Kina i förhållande till hela folkmängden är så försumbart att man inte kan tala om någon uppnådd flockimmunitet. Om immunitet inte uppnås kommer gruppen sannolikt bli smittad ändå vid ett senare tillfälle. Vi diskuterar hur detta begränsade antal döda som troligen ändå skulle ha dött inom kort av andra orsaker kan skapa en så uppiskad stämning globalt. Peter tar upp att den kriskänsla som uppstår kan användas för att få människor fogliga. Vi diskuterar stängda nationsgränser som omöjligt kan ha någon påverkan eftersom smittade redan finns innanför avspärrningarna. En effekt av att frågan handlar om en sjukdom är att det sociala tryck som kan uppstå mot den som inte bekänner sig till Corona, kan bli starkt, starkare än trycket i klimatfrågan. Vi testar hypotesen att Corona inte alls är farligare än en influensa och konstaterar att vi inte enkelt kan motbevisa detta. Vi går över till att diskutera olika frågor: Finns olika Coronavirus? Ja, Corona är ett samlingsord för en viss sorts virus av olika slag med karakteristiskt utseende i mikroskop. Blir man immun?: Ja sannolikt. I Swebbtv Nyheter togs vi en kinesisk studie upp som visade att personer med blodgrupp A lättare blir smittade medan blodgrupp 0 har viss immunitet. Vi kommenterade beredskapssituationen med stora mängder materiel och att Sverige har skänkt bort mängder av sjukvårdsmateriel. Vi går över till att diskutera den ekonomiska situationen och konstaterar att belåningen ökar globalt med insatser från olika riksbanker. Den ekonomiska situationen kan bli ett större problem än den hälsomässiga situationen. Ref till blodgruppsstudie: https://www.medrxiv.org/content/10.11...

https://www.youtube.com/watch?v=AxQjtzakGu4

20 mar 2020