Vad händer efter Corona ? Nationalekonom Hans Jensevik ger sin bild.

I detta samtal ger nationalekonom Hans Jensevik sin bild av vad som kan bli resultatet av Coronaepedemin. Han har uppfattningen att detta kan bli den händelse som utlöser den priskorrektion som många har väntat på när det gäller aktier och fasta tillgängar. Han tror att det kan bli som krisen i början av 90-talet då en halv miljon löntagare gick ut i öppen arbetslöshet. Det stora problemet är att efterfrågan dyker snabbt och han jämför med den situation han själv hade i sitt eget bolag när kunderna bytte leverantör. Det blir viktigt att snabbt minska mängden personal. Riksbanken har aviserat att man kommer låna ut 500 miljarder till bankerna men vi frågar oss på vilket sätt detta kommer hjälpa företagen eftersom bankerna inte kommer låna ut till bolag om de inte är säkra på att de ska få igen pengarna. Efter att intervjun gjordes har regeringen meddelat att man kommer stötta bolagen med uppskjutna skatteinbetalningar och andra åtgärder som vänder sig direkt till företagen vilket har applåderats av företagare. Vi kommer in på att krisen kan t.o.m. bli värre än den på 90-talet. En orsak är att då var krisen inhemsk medan världsmarknaden var oförändrad. Dessutom har vi idag två miljoner med utländsk bakgrund som har högre arbetslöshet och kan drabbas särskilt hårt av en nedgång. Ett annat problem kopplad till Corona är att sjukvården inte har byggts ut efter början av 90-talet trots att befolkningen har ökat med två miljoner invånare. i början av 90-talet hade vi tusentals respiratorer och annan utrustning i beredskapslager men allt detta har skänkts till Baltikum eller kastats.

https://www.youtube.com/watch?v=iCFM5R3GuH4

17 mar 2020