VARNING! Polisstaten byggs i spåren av Corona.

Titeln på den här videon signalerar ett mycket allvarligt läge i Sverige och världen och det är det jag ser just nu. Mycket stora inskränkningar på våra friheter genomförs för att, som dom säger; "skydda oss" mot Coronaviruset Covid-19. Viruset är en realitet men vad ligger bakom och framförallt; vad händer i spåren av det som många ser som en skapad krissituation. Land efter land stänger ner sina normala funktioner som skolor och folk beordras att gå hem från jobb utan lön i våra grannländer. Man ser till så att människor inte samlas i större grupper samtidigt som man inför undantagstillståndslikande situation pga en epidemi. Media skrämmer folket till köppanik och i rädslan så accepterar vi som vanligt begränsning av våra friheter. Det är smutsigt och det är listigt men alltfler ser igenom vilket också är orsaken till att allt går så fort nu. Om vi inte agerar nu så riskerar vi att tappa våra friheter och om allt vill sig illa så kan människor som pratar sanning "försvinna" i kölvattnet av det som nu sker. Med största sannolikhet kommer militären att rulla ut för att hålla ordning. Något man försökt åstadkomma under en längre tid och nu har man åstadkommit situationen där folket accepterar det vi aldrig någonsin skulle acceptera utan rädsla och en känsla av kris. Mer än någonsin måste vi se igenom detta smutsiga spel och förstå att om vi inte använder vår kraft och vår röst att tala sanning så kan den möjligheten försvinna permanent. Jag är optimist som person men också realist. Låt oss samlas som folk och exponera detta en gång för alla.

https://www.youtube.com/watch?v=pUoCFqrzOWw

13 mar 2020